Home SplitCity Magazine KREATIVITETEN SLIPPES LØS I OSLO!

KREATIVITETEN SLIPPES LØS I OSLO!

0
KREATIVITETEN SLIPPES LØS I OSLO!

Forrige uke var fem internasjonale kunstnere i Oslo for å skape en serie kunstneriske intervensjoner i sentrum.

Prosjektet DESIRE LINES – ARTISTS-IN-RESIDENCE PROGRAM er utarbeidet og kuratert av Desire Lines, en ny plattform som jobber for å synliggjøre og bidra til et mangfold av uttrykk i det offentlige rom.

Deres seneste prosjekt er støttet av Kulturetaten, og gjøres i sammenheng med Oslo kommunes prestisjeprosjekt, Bilfritt byliv. Desire Lines har et uttalt ønske om å utforske hvordan kunstneriske intervensjoner kan skape et mer fleksibelt og dynamisk alternativ til de monolittiske skulpturene vi er vant med i bybildet fra før. Inspirasjonen for årets “Artists-in-residence program har de hentet fra Oslo arkitekturtriennale som i år har “nedvekst” som tema.

James Finucane, grunnlegger og leder av Desire Lines sier selv om prosjektet:

– Bilfritt byliv har som målsetning å forbedre bymiljøet samt øke den urbane livsutfoldelsen innen Ring 1. Og selv om kunstverkene disse kunstnere produserer er midlertidige i sin natur, håper vi at intervensjonene til kunstnerne nettopp vil være med på å skape en alternativ visjon for hvordan vi alle bruker våre felles delte byrom.

Årets kunstnere

Ampparito (ES) en ung spansk kunstner, med en grad i Fine Arts fra Universidad Compluetense, Madrid (2014) Ampparito er en av ledestjernene i en gryende konseptuell gatekunst-bevegelse. Han har skapt seg et navn ved sine tankevekkende kunstverk, som gjennom metaforer og allegorier tematiserer den menneskelige tilstand og de sosiale og politiske mekanismene som regulerer atferd.

Brad Downey (US) er en innflytelsesrik skikkelse blant en håndfull kunstnere som i så stor grad tøyer grensene for de estetiske og konseptuelle dimensjonene ved graffiti og gatekunst, at utøvelsen beveger seg over i samtidskunstens sfære.

Clet (IT) sine kunstneriske intervensjoner involverer å appropriere og endre trafikk-skilt for å formidle kritikk av allment aksepterte maktstrukturer. Ved bruk av forhåndsutskårede klistremerker i vinyl, arbeider han ofte nattestid for å legge et strøk av humor og medmenneskelighet over byens gater.

Diego Sologuren (ES) studerte arkitektur ved University of the Basque Country og senere ved Sint-Lucas Brussels, hvor han var involvert i et Master program i urbane studier. Gjennom å kombinere ulike disipliner, fører han i sine prosjekter arkitektur til dens konseptuelle ytterpunkter.

Jazoo Yang (KR) er interessert i by-evolusjon, og den poetiske nostalgien som trer frem i skjæringspunktet mellom populære nye områder i hastig utvikling, og minnene om det som en gang var. Hennes “Re-Mix” serie omfatter bruk av fotografier og kopier av eksisterende arkitektoniske særtrekk, som kombinert skaper en détournement eller «virkelighetsbrist» i det urbane landskapet.

Utover selve produksjonen av kunstverkene, har det vært arrangert åpent møte med kunstnerne på MIR, der de presenterte sitt kunstnervirke.

I tillegg arrangeres det en workshop med adbusting-kollektivet Subvertising Norway onsdag 30. oktober på galleri Blank Space i Oslo.