Om oss

SplitCity Magazine er et uavhengig nett-magasin etablert i 2012. Magasinet har som formål å fremme og tilgjengeliggjøre kunnskap om graffiti og gatekunst som moderne kunstformer ute i det offentlige rom. Likefullt ønsker SplitCity å dokumentere utviklingen av denne betydelige kunstarten over tid, noe som er spesielt viktig med tanke på dette kunstuttrykkets temporære karakter.

Gatekunsten har blitt en av de mest populære kunstneriske bevegelsene i Norge og verden i dag. Navnet “Split City” speiler utfordringene knyttet til gatekunstens økende popularitet, og antagonismen som lenge har heftet ved denne uttrykksformen. Magasinet ønsker å redusere avstanden mellom formell og uformell kunst, og støtter opp om gatekunsten som en fri form for kunst som kan oppleves av alle og skapes av alle.

Primærformålet til SplitCity Magazine er kunnskaps formidling om en av kunsthistoriens største bevegelser – gatekunst. Men til tross for dens globale størrelse i antall utøvere, er denne urbane kunstformen tradisjonelt sett vært forbundet med kriminalitet og lukkede miljøer. De siste årene har gatekunsten derimot fått en renensanse, og den sosiale aksepten har myknet kraftig opp.