Graffiti Junction bok

Eric Næss Christiansen signerer Graffiti Junction bok