Home SplitCity Magazine Gatekunst på lag med en bystyrekandidat

Gatekunst på lag med en bystyrekandidat

0
Gatekunst på lag med en bystyrekandidat

Viktor Rakov Gjengaar (MDG), mannen bak Urban Samtidskunst, har allerede gjort masse for Oslo. Han er kanskje best kjent for sine mange kuraterte maleoppdrag med graffiti og gatekunst, hvor mange av dem kan ses på Tøyen. I årets kommunevalg stiller Gjengaar som bystyrekandidat i Oslo. Han blir med det kanskje den eneste bystyrekandidaten for gatekunst som noen sinne trygt kan sies å virkelig brenne for graffiti og street art.

Viktor Gjengaard ønsker å lage flere lovligvegger, samt gjøre det enklere å male byggegjerder på byens mange byggeplasser. Når Oslo skal bygge ny T-banetunell skal han jobbe for at Oslo får samme ordning som i København, hvor byggegjerder fungerer som åpne vegger. Disse veggene kan alle få male etter en kort søknadsprosess.

“Folk må få lov til å forme sine omgivelser og kommunen må tilrettelegge mer for det” poengterer Gjengaar.

Nordisk gatekunst hovedstad

De senere årene har det vært en positiv utvikling i folks generelle oppfatning av graffiti og gatekunst i Oslo. Flere vegger blir malt på graffiti-utøveres egne initiativer, noe som sjelden var tilfelle før. I 2016 vedtok Byrådet en 5 årig handlingsplan for gatekunst hvor målet er å gjøre Oslo til en av Nordens fremste byer for graffiti og gatekunst. Som et resultat har det blitt gitt flere kommunale oppdrag. Alt fra bydeler til kommunale foretak og etater har initiert prosjekter. Bydel Gamle Oslo, Bymijøetaten, Oslo Sporveier, Kulturetaten og nå senest Utdanningsetaten, med Ulsrud VGS som er nymalt til skolestart. Dette er er ofte vanlige ansatte som ser muligheten for å integrere urban kunst inn i byutviklingen. De gangene kommunen blir spurt om å gi tillatelse til prosjekter opplever Gjengaard at det har blitt lettere å få ja. Men potensialet er likevel enda større og det potensialet ønsker han å realisere.

“Jeg føler jo et ansvar for planen i og med at vi foreslo den og fordi vi er med å styre byen, og jeg går til valg på at planen skal bli tettere fulgt opp og evaluert. I så måte er det viktig å diskutere hva som har funket og hva som ikke har funket, og om hva vi burde satse på i fremtiden” sier Viktor Gjengaar.

Gatekunst av streetart kunstner Pastel I Oslo
Gatekunst av streetart kunstner Pastel I Oslo

Får støtte

De siste årene har Kulturetaten allerede støttet flere prosjekter, som Gatekunstfestivalen på Sommerøya og Nuart RAD. Men det som fortsatt mangler i Oslo er flere levende vegger. Vegger hvor folk kan øve seg eller lage større produksjoner som kan få stå litt lengre enn ved de få lovligveggene vi har i dag. “Vi må få vegger med forskjellige konsepter og formater” sier Gjengaard, og viser til Sverige hvor Graffitiframjandet, Studiefrämjandet og Subtopia i samarbeid har utarbeidet en plan for å fremme og bistå kommuner i prosessen mot å anlegge flere lovligvegger på best mulig, og riktig måte for alle involverte parter.

“Til tross for graffitiens store popularitet og det faktum at graffiti-kulturen har vært i Sverige i mer enn 30 år, så mangler det fremdeles kunnskap og innsikt om denne kunstformen. På en åpen vegg kan folk møtes og uttrykke seg på måter som ellers ikke har noen åpenbar plass i den offentlige samtalen. Det er et kontaktområde mellom unge og voksne, tradisjonelle kunstnere så vel som graffitimalere kan stå side om side og skape med publikum som publikum … Det er veldig mange mennesker som aldri besøker museer eller kunstgallerier som gjennom åpne vegger får en helt ny mulighet til å ta del i og la seg inspirere av kunstneriske uttrykk” konstaterer Graffitiframjandet.

Viktor Gjengaar er ikke bare en bystyrekandidat for gatekunst, han har også flere kort i ermet for alle graffiti-nostalgikere der ute. Han ønsker nemlig å gjennomføre punkt 10 i handlingsplanen som sier at kommunen skal gi offentligheten tilgang på kommunens egen historiske dokumentasjon av graffiti. Denne samlingene er diskutabelt den mest komplette samlingen av norsk graffiti og den har stor kunsthistorisk verdi.

“Akkurat det krever slik jeg forstår det, at vi ansetter noen som kan gå gjennom eventuelt materiale og det må vi få satt av penger til. Det vil jeg kjempe for” avslutter Gjengaar.

Les også: Gatekunstfestivalen Nuart 2019 er godt i gang i Stavanger