Screen-Shot-2013-09-04-at-9.59.12-AM

SplitCity Magazine er et Oslo basert gatekunst magasin med målet om å ta for seg norsk undergrunns-kunst og ‘visuell forsøpling’.

Vi stiller spørsmålet: “Hvordan kan det forventes at man skal lære seg å akseptere reklame som noe givende og positivt for samfunnet, samtidig som som graffiti og gatekunst ofte blir oppfattet som det stikk motsatte?” Gjennom artikler, bilder, intervjuer og filmklipp ønsker vi å øke den generelle aksepten for en kunstform som per dags dato ikke har fått den oppmerksomheten vi syns den fortjener. For å gjøre dette på best mulig måte vil vi også fremme kunstnere som ofte må jobbe i skyggen av det mer “aksepterte”.

_______________________________________________________________________________

Ulovlig graffiti og andre former for ulovlig kunst ansees som skadeverk/hærverk og rammes av den norske straffelovens paragrafer 291 og 292.

SplitCity Magazine oppfordrer ikke til lovbrudd og vi kjenner ikke identiteten til de vi skriver om.

  

77647_383477978387182_127237755_o